Організаційна структура підприємства

Опубликовано: 04.08.2018

видео організаційна структура підприємства

Куда заведет реформа «Укрзализныци»

Всі сучасні підприємства у своїй основі мають різну організаційну структуру, яка охоплює всі сфери діяльності. Вона є скелетом будь-якої фірми, тому треба розібратися, що таке організаційна структура підприємства. ВизначенняПро організаційну структуру підприємства як такої заговорили ще на початку XX століття, коли стався швидкий якісний стрибок виробництва, у зв'язку з чим потрібен перегляд управлінських підходів. Оргструктура підприємства в загальному плані являє собою сукупність правил, зв'язків, установок і підпорядкованість всіх рівнів управління підприємством, від керівників верхньої ланки до виконавців. Організаційна структура підприємства існувала ще й до початку XX століття, інакше б не виникло великих підприємств і виробництв, проте з теоретичної точки зору про неї стали замислюватися саме в зазначену епоху. На даний момент існує безліч типів оргструктур, але самими основними є ієрархічна, дивізійна і органічна.

Ієрархічна оргструктураЦе самий класичний і канонічний тип оргструктури, можливий на підприємстві. Як видно з назви, в основу даної структури покладена чітка ієрархія між рівнями управління, існує чіткий розподіл обов'язків і повноважень і, відповідно, чіткий розподіл праці, щодо якого і ведеться кадрова політика підприємства. Даною оргструктуре притаманні такі мінуси, як погана координація взаємодії суміжних відділів, розвинена бюрократія і знеособлене ставлення до персоналу. Такий тип організаційної структури властивий великим виробничим корпораціям і підприємствам Росії та країн СНД. Найбільшим теоретиком і практиком створення оргструктур є Генрі Форд, чия манера управління була перейнята безліччю виробничих фірм тієї епохи.

У процесі виготовлення продукції або надання послуг на підприємстві здійснюється взаємодія всіх його підрозділів. p> Всі підрозділи підприємства утворюють його організаційну структуру. Організаційна структура відображає склад і взаємодію всіх складових елементів підприємства - цехів, дільниць, служб, апарату управління, смотрите організаційна структура підприємства. p> Складовими елементами організаційної структури підприємства є організаційна структура управління підприємством і його виробнича структура

Організаційна структура управління підприємством - це система управлінських структур, при допомогою якої вирішуються основні завдання і досягаються цілі, які стоять перед підприємством. p> Організаційна структура управління підприємством відповідає масштабам і функціональному призначенням керованих об' єктів. На великих підприємствах, що виробляють складні види продукції, створюється складна ієрархічна структура управління. p> На малих підприємствах створюються найпростіші організаційні структури: керівник - Виконавець. p> Організаційна структура управління всередині підприємства будується за принципом підпорядкування нижчестоящого органу вищестоящому.

Виробничі підрозділи підприємства, а також форми зв' язків між ними, взяті в сукупності, становлять виробничу структуру. p> Виробнича структура підприємства визначається наступними факторами:

1. Номенклатура продукції, що випускається, її конструктивні особливості та вимоги до якості.

Структура підприємства тим досконаліше, ніж вже номенклатура виготовленої продукції і чим простіше вона в конструктивному відношенні. У цьому випадку створюється мінімум виробничих підрозділів, що мають стійкі зв' язку. Високі вимоги до якості продукції визначають необхідність у додатковому обладнанні і створення додаткових дільниць.

2. Матеріали, використовувані для виготовлення продукції. p> Розмір і властивості оброблюваних матеріалів надає вплив на технологію, яка визначає виробничу структуру, форма і обсяг матеріалів - на вибір способів переміщення і складських приміщень.

3. Організація обслуговування виробництва. p> Організація ремонтних робіт, розміщення ремонтних, транспортних служб, методи контролю якості матеріалів і продукції.

4. Рівень спеціалізації та кооперування. p> Якщо машинобудівне підприємство отримує відливання і поковки по кооперації, то в складі виробничої структури не передбачені ливарний і ковальський цех.

2. Склад виробничої структури підприємства


Формування HR-політики | Вебінар для бізнес-об’єднань МСП


Яка різниця між ПП і ТОВ ?